img

Thông tin liên hệ

Công ty cổ phần du lịch BHT - BHT TOURIST JOINT STOCK COMPANY

Số nhà 25 S4 khu đô thị chùa Hà Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Điện thoại: (+84) 02113 579 886

Fax:

Di động: (+84) 916 579 886

Hotline
(+84) 916 579 886

Gửi liên hệ